2016 © Ya’qoeb geen rechten voorbehouden  @ www.al-fatiha.nl


Home Al Fatiha Feestdagen
Share on Twitter Print Share on Facebook
Het begin


Al-Fatiha


Het begin of de opening,

In naam van God, de Barmhartige, de Genade volle.

Alle lof zij God, de Heer der werelden.

De Barmhartige, de Genade volle.

Meester van de Dag des Oordeel's.

U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

Leid ons op het rechte pad,

Het pad diegenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen

op wie toorn is neergedaald, noch dat der dwalenden

Luister hieronder Al Fatiha